ThegioiTenMien.Biz ra đời trong bối cảnh thị quảng bá thương hiệu doanh nghiệp và sản phẩm môi trường internet cạnh tranh ngày càng khốc liệt.