Cung cấp thông tin về an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng

Tin dịch vụ – Ngày 7-12 vừa qua, Cục Trồng trọt – Bộ NN&PTNT đã tổ chức lễ công bố ra mắt website VietGAP – Trồng trọt với tên miền: http://thunghiem.vietgap.gov.vn

Cung cấp thông tin về an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng

Đây là một trong những giải pháp của Bộ NN&PTNT, nhằm thúc đẩy thực hành nông nghiệp tốt, sản xuất nông nghiệp an toàn. Mục tiêu của việc xây dựng website này là công khai các thông tin an toàn thực phẩm trồng trọt có kiểm chứng của các cơ quan quản lý nhà nước mà trực tiếp sẽ là các Sở NN&PTNT ở địa phương.

Trong giai đoạn thử nghiệm website, người sử dụng có thể cập nhật một cách dễ dàng các văn bản pháp luật mới; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan; thông tin, tài liệu, hình ảnh có liên quan về an toàn thực phẩm nói chung và trong lĩnh vực trồng trọt nói riêng. Đặc biệt, trên website có những hướng dẫn giúp người nông dân thực hiện đầy đủ các phương pháp canh tác an toàn, thông qua các điều kiện, tiêu chí cụ thể.

Đối với hoạt động chứng nhận VietGAP, các tổ chức chứng nhận sẽ sử dụng website như một phần mềm tương tác trong nghiệp vụ của mình thông qua việc cấp mã số chứng nhận VietGAP tự động. Mỗi tổ chức chứng nhận VietGAP trồng trọt được chỉ định sẽ được cấp một tài khoản và mật mã để sử dụng. Thông tin về quá trình đánh giá, chứng nhận VietGAP trồng trọt của tổ chức chứng nhận sẽ được lưu ở tài khoản của mỗi tổ chức chứng nhận, mã số chứng nhận và thông tin liên quan đến giấy chứng nhận cấp cho cơ sở đủ điều kiện một cách thuận tiện nhất. Ngoài ra, thông qua website này, Cục Trồng trọt có thể nắm được tình hình đánh giá, cấp chứng nhận của các tổ chức chứng nhận VietGAP đối với từng cơ sở sản xuất đăng ký một cách trực tuyến.

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Source: Báo Tuổi Trẻ

Leave a Reply

Tên miền – hosting – quảng bá wesbite

iMS Vietnam cung cấp: tên miền, share hosting, quảng bá website

Mua bán tên miền thương hiệu, domain quốc tế, domain .Vn đẹp

Đặt máy chủ tại các datacenter hàng đầu tại Việt Nam như ODS, VDC, FPT, Viettel, CMC, server gia re thue may chu gia re

Kim Thăng chuyên thiết kế giao diện website, thiết kế brochure

Thiết kế Flash: banner flash, web flash, rich banner

VPS Việt Nam tiết kiệm chi phí, tự cài đặt ứng dựng theo nhu cầu của mình

Thiết kế giao diện website

WHOIS
.
1 + 8 =
WHOIS powered by : Tribulant